Categoriearchief: Informatiebulletin

Informatiebulletin 27

Infobulletin 27

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Opbrengsten 2019

 • Inzien actuele productie

 

Opbrengsten 2019

Jan Janssen heeft de opbrengsten in weer op een rijtje gezet:

1e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

1

4.270

4.216

3.754

3.748

3.997

2

9.010

5.122

11.767

9.408

8.826

3

14.795

15.903

14.735

12.426

14.464

28.075

25.241

30.256

25.582

27.287

2e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

4

21.844

19.690

19.503

23.894

21.232

5

25.926

25.667

28.381

23.672

25.911

6

22.627

24.223

24.127

24.114

23.772

70.397

69.580

72.011

71.680

70.915

3e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

7

24.256

23.581

31.679

23.307

25.705

8

22.801

20.892

21.566

22.828

22.021

9

19.449

15.557

18.634

15.782

17.355

66.506

60.030

71.879

61.917

65.081

4e kwartaal

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

10

10.744

9.470

13.271

9.440

10.731

11

5.332

4.956

6.133

5.533

5.488

12

3.653

1.932

2.792

3.675

3.013

19.729

16.358

22.196

18.648

19.232

Totaal MWh

184.707

171.209

196.342

177.827

182.515

Onderhoud installatie

Het is inmiddels wel bekend dat de omgang met Enersolar, de leverancier van de installatie, moeizaam verloopt.

Zoals in het vorige bulletin reeds gemeld gaat Lagerweij Technisch Advies en Ontwikkeling (TAO) het onderhoud aan onze installatie uitvoeren en hiervoor heeft ZECK inmiddels een onderhoudscontract afgesloten.

Er is weliswaar een overeenkomst voor onderhoud en rapportage van onze installatie door Enersolar. Deze wordt echter niet nageleefd door hen. Concrete ervaringen in het verleden, met advocaten en Enersolar, leren dat juridische stappen veel geld kosten maar niets opleveren. Tijdens de ALV heeft het bestuur de optie al genoemd om een andere partij in de arm te nemen. Het nieuwe onderhoudscontract is nagenoeg hetzelfde qua inhoud en kosten. Garantieaanspraken blijken door ABB (fabrikant van de omvormers) ook buiten Enersolar om gehonoreerd te worden. Door afweging van kosten en baten meent het bestuur dat het het beste voor ZECK is om Enersolar op een zijspoor te zetten. Het bestuur zal Enersolar wel aansprakelijk stellen voor de extra kosten, maar dit niet in rechte af proberen te dwingen.

Inzien actuele productie

Ook op de storing bij het inzien van actuele productiegegevens op Solarlog wordt niet gereageerd door Enersolar.

Op advies van Lagerweij TAO is de monitoring van Solarlog vervangen door monitoring van ABB zelf. ABB is de fabrikant van de door ZECK gebruikte omvormers.

Hiermee zijn dezelfde productiegegevens in te zien, maar is een nauwkeurige monitor mogelijk dan via Solarlog. Doordat er méér op afstand kan worden uitgelezen scheelt dit in fysieke bezoeken aan de centrale, en daarmee ook kosten.

Op de website onder “actuele productie” kunt u de nieuwe monitoring inzien.

De optie om historische gegevens te importeren wordt nog onderzocht.

 

Het bestuur van Coöperatie ZECK wenst u allen een voorspoedig en zonnig 2020 toe!

Informatiebulletin 26

Infobulletin 26

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Opbrengsten 1e kwartaal 2019
 • Onderhoud installatie
 • Problemen rapportage Solarlog

 

Opbrengsten 1e kwartaal 2019

Jan Janssen heeft de opbrengsten weer op een rijtje gezet:

1e kwartaal 2016 2017 2018 2019 gemiddeld
1 4.270 4.216 3.754 3.748 3.997
2 9.010 5.122 11.767 9.408 8.826
3 14.795 15.903 14.735 12.426 14.464
Totaal MWh 28.075 25.241 30.256 25.822 27.287
2e kwartaal 2016 2017 2018 2019 gemiddeld
4 21.844 19.690 19.503 23.894 21.232
5 25.926 25.667 28.381 23.672 25.911
6 22.627 24.223 24.127 24.114 23.772
Totaal MWh 70.397 69.580 72.011 71.680 70.915
Hoogste waarde Laagste waarde

De opbrengst is het eerste half jaar ongeveer 4.7% lager dan vorig jaar.

Vergeleken met 2017 is de opbrengst 2.7% meer.

Onderhoud installatie

Het is inmiddels wel bekend dat de omgang met Enersolar, de leverancier van de installatie, moeizaam verloopt.

Er is een overeenkomst voor onderhoud en rapportage van onze installatie door Enersolar. Deze wordt echter niet nageleefd door hen.

Tijdens de ALV was het bestuur nog in afwachting van een reactie op een verstuurde ingebrekestelling. Bij uitblijven daarvan zouden de opties worden bekeken om het onderhoud door een derde partij te laten uitvoeren. Ons lid Bert Lagerweij is professioneel als installateur betrokken geweest bij de aanleg van onze installatie en ook het eerste onderhoud. Hij is bereid om contact op te nemen met fabrikant ABB en ook om onderhoud uit te voeren zonder Enersolar als tussenpartij.

Inmiddels is dit onderhoud uitgevoerd. Ook fabrikant ABB heeft wat printplaten vervangen en alle omvormers voorzien van een software-upgrade.

Hiermee zijn nog niet alle problemen opgelost helaas. Daar wordt nog aan gewerkt en is verder contact met ABB  over.

Problemen rapportage Solarlog

De omvormers rapporteren aan Solarlog, die de mooie grafieken maakt voor de rapportage op onze website en de monitor bij de tennisvereniging. Mogelijk door de software-upgrade, moeten de logingegevens voor Solarlog opnieuw worden ingevoerd. Daardoor kan nu niet volledig gerapporteerd worden en ontbreken er gegevens op Solarlog. De logingegevens zijn bekend bij Enersolar, maar zijn nog niet door Enersolar verstrekt. Helaas blijven de opbrengstgegevens op de website daardoor onbruikbaar.

Gelukkig geeft Jan Jansen ons een kwartaaloverzicht, gebaseerd op de werkelijke opbrengsten. Hiermee moeten we het doen tot we een blijvende oplossing hebben gevonden.

Als na de zomervakantie Solarlog nog niet naar tevredenheid werkt, zal het bestuur zich beraden over alternatieven.

 

Het bestuur van Cöoperatie ZECK wenst u allen (en onszelf) een fijne en zonnig zomer toe!

Informatiebulletin 25

Infobulletin 25

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene Ledenvergadering 2019
 • Aangifte Inkomstenbelasting 2018
 • Opbrengsten 2018/19

 

Algemene Ledenvergadering 2019

Op 10 april 2019 is de jaarlijkse ALV gehouden. De opkomst was 19 leden. De aftredende bestuursleden van het eerste uur, Martijn Gesink (voorzitter), Albert Heringa (algemeen bestuurslid) en Titus van Houwelingen (secretaris), zijn herkozen voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Binnenkort ontvangt u de notulen van deze ALV.

Aangifte inkomstenbelasting

Het aandeel in het eigen vermogen van ZECK is fiscaal belast als inkomsten op vermogen in box 3.

Het is niet voor iedereen duidelijk wat er precies moet worden opgegeven. De peildatum voor de aangifte Inkomstenbelasting 2018 is 1-1-2018. Hiervoor is de waarde te gebruiken van het eigen vermogen op 31-12-2017, zoals genoemd in de goedgekeurde jaarrekening 2017,die u voor de ALV van 2018 heeft ontvangen.

De op te geven waarde per paneel is EUR 207,80 per paneel.

Voorbeeld: Een lid met een aandeel van 10 panelen dient 2078 euro op te geven.

Opbrengsten

Ons lid Jan Jansen is ook in 2019 bereid voor ons de opbrengsten inzichtelijk te maken. Hierbij de opbrengsten van het eerste kwartaal 2019.

1e kwartaal 2016 2017 2018 2019
1 4.270 4.216 3.754 3.748
2 9.010 5.122 11.767 9.408
3 14.795 15.903 14.735 12.426
Totaal MWh 28.075 25.241 30.256 25.822

 

Informatiebulletin 24

Infobulletin 24

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Uitkering aan de leden
 • Algemene Ledenvergadering 2019
 • Opbrengsten 2018/19

 

Uitkering aan de leden

Het bestuur is verheugd dit jaar weer een mooie uitkering te kunnen doen aan de leden.

Dat deze minder hoog uitvalt dan vorig jaar is destijds toegelicht: de uitkering in 2018 kon eenmalig hoger zijn vanwege de afbouw van de financiële reserves.

Dit jaar kan uitkering worden gedaan van 25 euro per paneel.

Een lid dat heeft ingelegd voor 10 panelen zal bijvoorbeeld 250 euro ontvangen.

De penningmeester zal de uitkering in de maand april uitvoeren naar de bij ons bekende bankrekeningen.

 

Algemene Ledenvergadering 2019

Op 10 april 2019 wordt de jaarlijkse ALV gehouden, een geactualiseerde uitnodiging heeft u inmiddels gekregen.

 

Opbrengsten

Ons lid Jan Jansen heeft voor ons wederom de opbrengsten inzichtelijk gemaakt:

 

1e kwartaal 2016 2017 2018 gemiddeld
1 4.270 4.216 3.754 4.080
2 9.010 5.122 11.767 8.633
3 14.795 15.903 14.735 15.144
28.075 MWh 25.241 MWh 30.256 MWh 27.857 MWh
2e kwartaal 2016 2017 2018
4 21.844 19.690 19.503 20,345
5 25.926 25.667 28.381 26,658
6 22.627 24.223 24.127 26.659
70.397 MWh 69.580 MWh 72.011 MWh 70.662 MWh
3e kwartaal 2016 2017 2018
7 24.256 23.581 31.679 26.505
8 22.801 20.892 21.566 21.753
9 19.449 15.557 18.634 17.880
66.506 MWh 60.030 MWh 71.879 MWh 66.138 MWh
4e kwartaal 2016 2017 2018
10 10.744 9.470 13.271 11.161
11 5.332 4.956 6.133 5.473
12 3.653 1.932 2.792 2.792
19.729 MWh 16.358 MWh 22.196 MWh 19.426 MWh
Totaal 184.707 MWh 171.209 MWh 196.342 MWh 184.086 MWh

 

Informatiebulletin 23

In dit infobulletin worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene Ledenvergadering 2018
 • Spijtoptantenregistratie
 • Opbrengsten kwartaal 1 2018

Algemene Ledenvergadering 2018

11 april 2018 is de jaarlijkse ALV gehouden, met in totaal 13 leden.

In de bij dit infobulletin meegestuurde bijlagen treft u aan:

 • De gegeven presentatie
 • De notulen

Voor de op de ALV aanwezigen geldt: als er opmerkingen zijn op de notulen dan verneemt het bestuur dit graag voor 1 juli 2018 op: bestuur@coopzeck.nl

 

Spijtoptantenregistratie

Er hebben zich inmiddels personen gemeld bij het bestuur, die graag alsnog deel willen nemen aan ZECK.

Om hier zuiver mee om te gaan is besloten dit proces te formaliseren. Niet-leden kunnen zich aanmelden als spijtoptant. bestaande leden kunnen opgeven als ze geïnteresseerd zijn om hun aandeel uit te breiden.

Op dit moment zijn er geen concrete mogelijkheden om deel te nemen. Deelname aan ZECK is een nuttige investering met een mooi rendement, dus de kans is aanzienlijk dat er nooit een mogelijkheid komt…

Het is niet mogelijk nu al de kosten van deelname vast te stellen. Dit hangt o.a. af van de investering en de reeds genoten opbrengsten.

Ook is er nog geen beslissing genomen hoe het toewijzingsbeleid zal zijn.

Registratie kan door aanmelding via dit formulier.

 

Opbrengsten kwartaal 1 2018

Ons lid Jan Jansen heeft voor ons de opbrengsten samengevat:

1e kwartaal 2018 is 16.60% hoger dan 1e kwartaal 2017.

maand 2017 2018
1 4.216 3.759
2 5.122 11.770
3 15.903 14.739
Totaal 25.241 MWh 30.268 MWh

 

De beste en slechtste dagen van de maand wat opbrengst betreft.

maand dag dag
1. 30e 330 kWh 12e 28 kWh
2. 25e 752 kWh 15e 79 kWh
3. 19e 959 kWh 16e 124 kWh

 

Informatiebulletin 21

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van Coöperatie ZECK U.A. nodigt u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur gehouden in het clubhuis van Tennisvereniging Keltenwoud, Langschoterweg 9 te Bennekom.

U ontvangt de uitnodiging, agenda en overige relevante stukken apart.

Informatie aangifte inkomstenbelasting

In het vorige informatiebulletin is er al aandacht aan besteed. Omdat het nu weer actueel is hier nogmaals de informatie.

Deze informatie geldt voor in Nederland wonende particulieren die onder het Nederlandse belastingrecht vallen.

In alle andere gevallen adviseert het bestuur u om een belastingadviseur te raadplegen.

ZECK geeft geen informatie over de individuele deelname door aan de Belastingdienst. Daarom komt de deelname ook niet automatisch beschikbaar in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

De deelnemer dient zelf de investering in ZECK als belegging in box 3 op te geven.

De waarde van de investering is het aandeel in het Eigen Vermogen van ZECK op peildatum 1 januari van elk jaar.

Deze waarde per deelnemer wordt berekend door het totaal Eigen Vermogen te delen door het totaal aantal zonnepanelen, en te vermenigvuldigen met het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft ingeschreven.

 

Datum Peildatum Box 3 Eigen Vermogen Eigen Vermogen per paneel
31-12-2015 01-01-2016 € 188218 € 261,41
31-12-2016 01-01-2017 € 160.076 € 222,33

Voorbeeld:

Een deelnemer met 10 panelen heeft op peildatum 01-01-2017 een belegging van 10 x 222,33 = 2223,30 euro in box 3 voor wat betreft de deelname in Coöperatie ZECK.

Actualisatie gegevens van leden

Het is binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse winstuitkering.

De hoogte wordt in principe bij de bestuursvergadering medio maart vastgesteld.

Om de uitkering soepel te laten verlopen, verzoeken we u om voor uzelf na te gaan of er afgelopen jaar relevante wijzigingen voor de ledenadministratie zijn geweest. Zoals adres- en bankrekeninggegevens.

Wijzigingen kunt u doorgeven via secretariaat@coopzeck.nl.

Productie 4e kwartaal 2017

Jan Janssen, ons lid die het bestuur ondersteunt bij de monitoring van de productie, heeft een mooie rapportage van de produktie gemaakt.

4e kwartaal 2017 is de opbrengst 17.08% minder dan 4e kwartaal 2016

maand 2016 2017
10 10744 MWh 9470 MWh
11 5332 MWh 4958 MWh
12 3653 MWh 1935 MWh
Totaal 19.729 MWh 16.363 MWh

De beste en slechtste dagen van de maand.

10. 15e 588 kWh 24e 53 kWh
11. 6e 459 kWh 21e 17 kWh
12. 17e 271 kWh 11e 0 kWh (sneeuw)

Opbrengst   2016  =  184.707  MWh
Opbrengst   2017  =  171.214  MWh (7,3% minder dan 2016, maar nog steeds hoger dan vooraf geschat)

Informatiebulletin 20

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Opvolger penningmeester
 • Fiscale informatie
 • Opbrengsten 3e kwartaal 2017

Opvolger penningmeester gevonden

Zoals meegedeeld in de laatste ALV, heeft onze penningmeester Albert Heringa aangegeven graag in het bestuur te blijven, maar dat hij zijn rol als penningmeester graag wil overdragen.

De oproep uit het vorige infobulletin heeft resultaat gehad!

Ons ZECK-lid Egbert Hoving wil ons bestuur komen versterken en de rol van penningmeester op zich nemen. Het bestuur heeft nader kennisgemaakt en is overtuigd een goed opvolger voor Albert gevonden te hebben.

Hopelijk kunnen we dit bij de eerstkomende ALV formaliseren. Tot die tijd wordt Egbert al bij het bestuurlijk reilen en zeilen betrokken.

 

Fiscale informatie voor leden

In de laatste ALV is afgesproken dat het bestuur uitzoekt hoe de investering in ZECK fiscaal behandeld moet worden.

In dit bulletin ontvangt u algemene informatie over de fiscale aspecten van de investering in de zonne-energiecentrale van Coöperatie ZECK. Deze informatie geldt voor in Nederland wonende particulieren die onder het Nederlandse belastingrecht vallen.

In alle andere gevallen adviseert het bestuur u om een belastingadviseur te raadplegen.

ZECK geeft geen informatie over de individuele deelname door aan de Belastingdienst. Daarom komt de deelname ook niet automatisch beschikbaar in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

De deelnemer dient zelf de investering in ZECK als belegging in box 3 op te geven.

De waarde van de investering is het aandeel in het Eigen Vermogen van ZECK op peildatum 1 januari van elk jaar.

Deze waarde per deelnemer wordt berekend door het totaal Eigen Vermogen te delen door het totaalaantal zonnepanelen, en te vermenigvuldigen met het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft ingeschreven.

Datum Peildatum Box 3 Eigen Vermogen Eigen Vermogen per paneel
31-12-2015 01-01-2016 € 188218 € 261,41
31-12-2016 01-01-2017 € 160.076 € 222,33

Voorbeeld:

Een deelnemer met 10 panelen heeft op peildatum 01-01-2017 een belegging van 10 x 222,33 = 2223,30 euro in box 3 voor wat betreft de deelname in Coöperatie ZECK.

 

Opbrengsten 3e kwartaal 2017

Jan Jansen heeft de productie wederom in de gaten gehouden en heeft de volgende gegevens verzameld:

maand 2016 2017
7 24256 MWH 23581 MWh
8 22801 MWH 20892 MWh
9 19449 MWh 15557 MWh
Totaal 66.506 MWH 60.030 MWh

Het 3e kwartaal 2017 is de opbrengst 9,74% minder dan 3e kwartaal 2016
De beste en slechtste dagen van de maand.

 1.   17e  1200 kWh   29e  368 kWh
 2.      7e 1044 kWh   17e  224 kWh
 3.      4e    858 kWh    8e  114 kWh

 

Totale opbrengst na 9 maanden 2016 is  164.978 MWh

Totale opbrengst na 9 maanden 2017 is  154.855 MWh

Totaal 6,14% minder vergeleken met  vorig jaar in deze periode.

 

Informatiebulletin 19

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017
Vacature Penningmeester
Opbrengsten 1e half jaar 2017

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017

Samen met dit infobulletin ontvangt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van ZECK die 10 mei jl. is gehouden.

Mocht u daar onjuistheden in aantreffen dan vernemen we dat graag op secretariaat@coopzeck.nl.

 

Vacature penningmeester

Op de laatste Algemene Ledenvergadering heeft onze penningmeester, Albert Heringa, aangegeven zijn rol als penningmeester te willen neerleggen.

Uiteraard is de invulling van deze rol van essentieel belang voor het functioneren van onze coöperatie. Omdat onze bedrijfsvoering vrij eenvoudig is, zijn complexiteit en hoeveelheid werk redelijk beperkt.

De voornaamste activiteiten zijn:

 • Het doen van enkele betalingen, eenmaal per jaar ook aan alle leden;
 • Bijhouden van inkomsten en uitgaven in een nader te bepalen softwarepakket;
 • 4 keer per jaar aangifte omzetbelasting;
 • Bijwonen bestuursvergaderingen (wanneer nodig, ca. 4 keer per jaar).

Kennis van boekhouden kan handig zijn. Maar is zeker geen vereiste. Voor complexere activiteiten als het opstellen van een jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting kan professionele ondersteuning worden ingeschakeld.

Als u, of iemand uit uw omgeving, mee wil draaien in ons vrijwilligersbestuur als penningmeesterlaat het ons weten! Uiteraard kunt u ook eerst meer informatie over deze rol vragen.

 

Opbrengsten 1e half jaar 2017
Op de Algemene Ledenvergadering is gevraagd om bij het infobulletin ook de recente opbrengsten te publiceren.
Ons lid Jan Jan​s​sen helpt ons met het monitoren van de productie. Hij heeft de opbrengsten van de 1e helft van 2017 op een rij gezet. Ter vergelijking zijn ook de opbrengsten uit dezelfde maand van 2016 opgenomen. 

maand 2016 2017  
1 4.270 MWh 4.216 MWh
2 9.010 MWh 5.122 MWh
3 14.795 MWh 15.903 MWh
4 21.844 MWh 19.690 MWh
5 25.926 MWh 25.667 MWh
6 22.627 MWh 24.223 MWh +
  98.472 MWh 94.821 MWh

 Zoals bekend zijn er in de eerste maanden van 2016 problemen geweest met één omvormer. Om toch te kunnen vergelijken zijn de opbrengsten van die maanden gecorrigeerd. De getoonde waarden van de eerste maanden van 2016 zijn dus niet de werkelijke opbrengsten.

 Het bestuur van ZECK wenst u een zonnige zomervakantie!

 

Informatiebulletin 18

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Definitieve subsidievaststelling Gelderland
 • Eerste winstuitkering
 • Algemene Ledenvergadering 2017

 Definitieve subsidievaststelling Gelderland

Zoals in de vorige nieuwsbrief besproken, viel de toegekende subsidie van Provincie Gelderland aanzienlijk lager uit dan we hadden verwacht.

Gelukkig heeft Gelderland geluisterd naar de bezwaren die wij in onze tweede zienswijze hebben aangevoerd. De subsidietoekenning is verhoogd van 48.600 euro naar 54.000 euro.

Eerste winstuitkering

Afgesproken is dat er eenmaal per jaar, na afsluiten van het boekjaar, een winstuitkering wordt gedaan aan de leden.

Afgelopen jaar was in Nederland voor alle zonnepaneel-eigenaren een goed jaar, er werd landelijk gemiddeld 9% meer geproduceerd. Onze installatie heeft zelfs ruim 10% meer geproduceerd dan verwacht, en dat ondanks een defecte omvormer in de eerste maanden.

Volgens de prognose van het cashflowmodel in het Informatiememorandum, zou het netto resultaat in het eerste jaar uitkomen op 14.272 euro, dus 19,80 euro per paneel.

Omdat we nog niet in het stadium zitten dat er “slechts op de winkel gepast” hoeft te worden, is het verstandig voldoende werkkapitaal over te houden na de winstuitkering.

Ondanks deze randvoorwaarde is het bestuur verheugd dat we een winstuitkering kunnen doen van 25 euro per paneel. Dit bedrag zal in februari worden uitgekeerd.

Is uw bankrekeningnummer (of zijn andere gegevens) gewijzigd? Wilt u deze dan uiterlijk 15 februari 2017 doorgeven op secretariaat-at-coopzeck.nl?

Algemene Ledenvergadering 2017

De voorlopige datum voor de Algemene Ledenvergadering 2017, is vooralsnog vastgesteld op 10 mei 2017, 20:00 uur op Keltenwoud.