Categoriearchief: Nieuws

ZECK officieel ingebruik genomen!

Tegen elven was het een gezellige drukte in de horeca van Tennisvereniging Keltenwoud. Circa zestig leden, geïnteresseerden en genodigden genoten van een door ZECK aangeboden kopje koffie en petitfour.

Om elf uur verzamelden we in de grote zaal voor de officiële opening.
Na een welkomstwoord door ZECK voorzitter Martijn Gesink, opende Gerard Monninkhof (voorzitter van Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud, eigenaar van de tennishal) met een verhaal over hoe de ideeën voor het nuttig gebruiken van het dak tot stand kwamen. Uit gesprekken tussen SBNK en Coöperatie Vallei Energie is de coöperatie ZECK ontstaan.

Openingshandeling

Openingshandeling door vlnr Martijn Gesink (ZECK), burgemeester Cees van der Knaap, Gerard Monninkhof (SBNK). foto: Th. B. 07-11-2015

Vervolgens vertelde ZECK voorzitter Martijn Gesink wat meer over de hobbelige weg die is afgelegd om ZECK te realiseren.

Hierna nam burgemeester van gemeente Ede, Cees van der Knaap het woord. Hij sprak lovende woorden over het verenigingsleven in Bennekom en de bijbehorende vrijwilligers en complimenten over het bereiken van ons doel. Daarna nam hij samen met Gerard Monninkhof en Martijn Gesink de centrale symbolisch in gebruik door een grote stekker aan te sluiten.

Een mooi moment om met zijn allen het glas “bubbels” te heffen op dit grandioze resultaat!

Tijdens de gesprekken die zich ontsponnen na de toast was er gelegenheid om de omvormers en de technische ruimten te bekijken en uitleg te krijgen.
Tot slot vertelde installateur Bert Lagerweij nog wat over de technische aspecten van de installatie en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

U kunt nog deelnemen aan de zonne-energiecentrale

De tweede inschrijfronde is per 1 juli jl. geopend.
Zolang de voorraad strekt kan iedereen , woonachtig in Nederland, deelnemer worden in ZECK.

Wijze van inschrijven

 • Downloaden van de Ledenovereenkomst en Informatiememorandum
 • Paraferen van elke pagina van het informatiememorandum
 • Paraferen van elke pagina van de ledenovereenkomst; invullen van pagina 1 en 6; ondertekenen op pagina 6.
 • Beide documenten opsturen per e-mail naar secretariaat@coopzeck.nl. Opsturen per post naar of afgeven op adres Pad van Witte Veder 17, 6708 TS Wageningen kan ook.
 • Uw lidmaatschap is definitief als u de door het bestuur getekende ledenovereenkomst retour heeft ontvangen, en u de helft van het inleggeld heeft betaald.

Eerste ALV goed bezocht: we gaan door!

De eerste Algemene Ledenvergadering van ZECK is goed bezocht.

Het bestuur heeft de aanwezigen bijgepraat over de laatste stand van zaken en de laatste vragen beantwoord.

Er is besloten om door te gaan met ZECK. Tot 1 juli kan men zich definitief aanmelden als deelnemer.

Voor de werkwijze van aanmelden zie het bericht van 5 juni en 16 juni.

Links:

Vooraankondiging 1e Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015

Vooraankondiging 1e ALV op dinsdagavond 16 juni 2015 bij Keltenwoud

Aan: Alle 60 potentiële deelnemers (aspirant-Leden) en andere belangstellenden

Bennekom, 19 mei 2015

Geachte dames en heren, beste mensen,

Het is zo ver, de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i worden door velen de komende 2 weken gezet, en daarom kan het Bestuur u vandaag met plezier alvast onze 1e te houden Algemene Leden Vergadering aankondigen.

Datum/tijd:
dinsdag 16 juni 2015 van 20u00-22u15
(inlopen voor koffie/thee tussen 19u30-20u00).

Vergaderlocatie: Vergaderzaal Tennishal Keltenwoud, Langschoterweg 9, 6721MR Bennekom.

Tijdpad:

 • Nu: Vooraankondiging ALV op dinsdagavond 19 mei;
 • Definitieve uitnodiging met Agenda + Vergaderdocumenten + blanco Ledenovereenkomst inclusief ‘Financiële bijsluiter’ volgt omstreeks maandagavond 1 juni;
 • 1e ALV te houden op dinsdagavond 16 juni2015/20u00 bij Keltenwoud in Bennekom.

Belangrijkste agendapunt:
Voorstel om het totale systeem van 720 zonnepanelen als collectieve Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud onder nadere voorwaarden te bestellen, vervolgens deze zomer op het zuidelijke dak van de Tennishal te laten installeren, en daarna gedurende ten minste 16 jaar op een verantwoorde manier met elkaar te exploiteren.

Aanmelden nu is nog niet nodig:

Bij de definitieve uitnodiging over 2 weken vragen wij u zich voor deelname aan te melden met het oog op de verdere organisatie van deze avond.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur Coöperatie ZECK U.A.
Henk Monshouwer
secretaris/penningmeester

M: 06 1258 2159
E:bestuur@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl

Goede opkomst bij de voorlopige Algemene Ledenvergadering

Voorlopige Algemene Ledenvergadering 7 april 2015

Bestuur licht de stand van zaken toe en heeft bijzonder nieuws

Maar liefst ruim dertig personen waren aanwezig op de Voorlopige Algemene Ledenvergadering.

Het betreft een Voorlopige Algemene Ledenvergadering omdat de coöperatie ZECK U.A. officieel nog geen leden heeft. Desondanks was het hoog tijd dat de potentiële leden werden bijgepraat door het bestuur.  Tevens wilde het bestuur de potentiële leden raadplegen over twee te nemen beslissingen.

SDE+ subsidie

Leuk nieuws is dat ZECK een SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) subsidie toegekend heeft gekregen. Dit is een subsidie op de exploitatie en werkt rendementsverhogend. Deze subsidie is echter niet “stapelbaar” met de teruggave van energiebelasting volgens de postcoderoos (PCR) constructie.
Het bestuur heeft de verschillende opties – PCR en SDE+ – toegelicht. Het bestuur heeft de potentiële leden gevraagd welk model hun voorkeur heeft. De voordelen van SDE+ (minder administratie, minder regels, minder beperkingen) deed de aanwezigen unaniem besluiten om in principe met de SDE+ verder te gaan en niet verder te gaan met PCR.

Een nadere toelichting van de verschillen is te zien in de presentatie van die avond (zie verderop).

Investering door de leden: inleggeld vs lening

Het ziet ernaar uit dat – in elk geval in de PCR constructie – de Belastingdienst van mening is dat over inleggeld 21% BTW moet worden geheven. Dit is funest voor het rendabel exploiteren van een zonne-energie-centrale.
Dit is te voorkomen door de leden geen inleggeld te laten betalen, maar een lening aan de coöperatie te laten verstrekken.
Ook dit is aan de potentiële leden voorgelegd, en ook daar is unaniem gekozen voor een leenmodel.

Presentatie

De slides die het bestuur heeft gebruikt bij zijn presentatie: Presentatie voorlopige Algemene Ledenvergadering 07 april 2015

 

Inloop-ochtend voor geïnteresseerden

Aan: Alle bijna 70 aspirant-leden van Coöperatie ZECK U.A. en overige belangstellenden
Geachte dames en heren,
Na (en vooraf) onze korte Informatiebulletin #4 van 18 oktober is er veel werk verricht zowel door anderen als door het Bestuur.
Niet in de laatste plaats door veel landelijke commotie over wel/geen BTW betalen over o.a. het inleggeld van leden voor hun eigen coöperatief zonne-energiesysteem.
Onze voorlopige Terugverdienmodellen hadden al voor het grootste deel met de nog bredere BTW-discussie rekening gehouden.
Met het door ons bedoelde systeem van het elk jaar voor alle Leden vrij kunnen kiezen voor een energieleverancier thuis blijven wij uniek in Nederland.
En daarmee heel helder voor de ontstane BTW-problematiek.
Inloopbijeenkomst!
Omdat er nog veel nieuwe zaken inhoudelijk worden uitgewerkt, lijkt het ons tijd om u ‘face-to-face’ te informeren over alle mogelijke (en onmogelijke) zaken.
Er is het idee ontstaan om daarvoor binnenkort een inloopbijeenkomst te organiseren, en dat is ons gelukt.
Op zaterdagochtend 22 november 2014 houdt het Bestuur van uw Coöperatie ZECK van 11u00-13u00 in de vergaderzaal van het clubhuis Keltenwoud een inloopbijeenkomst.
Geen vast programma, binnenlopen wanneer het u uitkomt, en aansluiten bij spontane groepjes met een bestuurslid rondom vragen/antwoorden over diverse onderwerpen.
Om u alvast op weg te helpen, de volgende onderwerpen komen aan bod (hier in willekeurige volgorde):
 • Wie zijn de 5 bestuursleden van Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud?
 • Wat zijn de jaarlijkse organisatiekosten van onze Coöperatie straks?
 • Planning op weg naar begin 2015! En is het investeringsplaatje prijspeil 2015 van ons totale collectieve zonne-energie systeem ZECK vertrouwelijk?
 • Wat is het actuele inleggeld per zonnepaneel, en verdien ik dat nog steeds ongeveer in 10 jaar terug?
 • Kan dat inleggeld alvast als voorschot nog in 2014 betaald worden aan onze Coöperatie ZECK? (Gevraagd door 2 aspirant-leden).
 • Hoeveel zonnepanelen passen er eigenlijk op het zuiddak van de Tennishal: 640 of toch 922?
 • Is een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander nu echt nodig of kan het alsnog via de bestaande zware elektriciteitsaansluiting van de tennisaccommodatie?
 • Hoeveel pure zonnestroom wekt onze centrale per jaar straks op, en dat neemt toch elk jaar af?
 • Wat betekent de landelijke BTW-discussie voor het doorgaan van ons project ZECK?
 • Waarom 2 verschillende Terugverdienmodellen bij de LedenOvereenkomst straks? [1x voor Leden met een willekeurige energieleverancier thuis, en 1x voor Leden die thuis ook zullen kiezen voor de energieleverancier die de pure zonnestroom inkoopt van onze Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud]
 • Zijn er al afspraken met deze energieleverancier en voor hoelang?
 • Hoe blijft Coöperatie ValleiEnergie in de toekomst betrokken bij onze Coöperatie ZECK?
 • Is er straks een langjarige huurovereenkomst voor het gebruik van het zuidelijk dak van de Tennishal, en waarom is dat een huurovereenkomst?
 • Wordt alles wel goed verzekerd bijvoorbeeld tegen brand, bliksem, storm, hagelschade en aansprakelijkheid?
 • Is er een bedrijfseconoom en/of een jurist onder u die het Bestuur verder kan adviseren over diverse zaken?
 • Kent u onze eigen website www.coopzeck.nl al? Nog in aanbouw, en daarop zijn financiële gegevens niet vermeld.
Graag tot zaterdagochtend 22 november!