Categoriearchief: Bijeenkomsten

ALV 2018 wordt gehouden op 11 april 2018

Het bestuur van Coöperatie ZECK U.A. nodigt alle leden van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur gehouden in het clubhuis van Tennisvereniging Keltenwoud, Langschoterweg 9 te Bennekom.

U ontvangt de uitnodiging, agenda en overige relevante stukken per e-mail. uitnodiging en agenda zijn inmiddels verstuurd.

 

Uitnodiging eerste Algemene Ledenvergadering

Beste aspirantleden en andere belangstellenden,

Op 16 juni is de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie ZECK gepland.

Doel van deze bijeenkomst is om informatie te delen, waarop u de keuze kunt baseren om lid te worden.

Wij hopen en vertrouwen erop dat we voldoende leden krijgen, zodat onze zonne-energiecentrale nog deze zomer gerealiseerd kan worden.

Deze vergadering start om 20 uur in de vergaderzaal van tennishal Keltenwoud.

De voorlopige agenda bevat de volgende onderwerpen:

 1. Welkom
 2. Achtergrond en projectopzet
 3. Systeem en leverancier
 4. Levering van opgewekte energie/ eigen energieleverancier behouden
 5. Financieel inclusief subsidies en BTW-kwestie
 6. Lidmaatschap, inschrijven en wijze van toedelen zonnepanelen
 7. Hoe verder
 8. Sluiting

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd:

Als u lid  wilt worden, dienen beide documenten per pagina geparafeerd te worden.

Daarnaast dienen de pagina’s 1 en 6 ingevuld te worden in de Ledenovereenkomst. Uw handtekening komt vervolgens op pagina 6.

Uiteraard bent u vrij om op 16 juni de ingevulde documenten mee te brengen.

In de aanloop naar de ALV zullen wij de definitieve agenda sturen.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst en ziet uit naar een groot aantal leden voor onze coöperatie.

Namens het bestuur en met zonnige groet,

Martijn Gesink
voorzitter | Coöperatie ZECK U.A.
M: 06 30167211
E: secretariaat@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl

Vooraankondiging 1e Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015

Vooraankondiging 1e ALV op dinsdagavond 16 juni 2015 bij Keltenwoud

Aan: Alle 60 potentiële deelnemers (aspirant-Leden) en andere belangstellenden

Bennekom, 19 mei 2015

Geachte dames en heren, beste mensen,

Het is zo ver, de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i worden door velen de komende 2 weken gezet, en daarom kan het Bestuur u vandaag met plezier alvast onze 1e te houden Algemene Leden Vergadering aankondigen.

Datum/tijd:
dinsdag 16 juni 2015 van 20u00-22u15
(inlopen voor koffie/thee tussen 19u30-20u00).

Vergaderlocatie: Vergaderzaal Tennishal Keltenwoud, Langschoterweg 9, 6721MR Bennekom.

Tijdpad:

 • Nu: Vooraankondiging ALV op dinsdagavond 19 mei;
 • Definitieve uitnodiging met Agenda + Vergaderdocumenten + blanco Ledenovereenkomst inclusief ‘Financiële bijsluiter’ volgt omstreeks maandagavond 1 juni;
 • 1e ALV te houden op dinsdagavond 16 juni2015/20u00 bij Keltenwoud in Bennekom.

Belangrijkste agendapunt:
Voorstel om het totale systeem van 720 zonnepanelen als collectieve Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud onder nadere voorwaarden te bestellen, vervolgens deze zomer op het zuidelijke dak van de Tennishal te laten installeren, en daarna gedurende ten minste 16 jaar op een verantwoorde manier met elkaar te exploiteren.

Aanmelden nu is nog niet nodig:

Bij de definitieve uitnodiging over 2 weken vragen wij u zich voor deelname aan te melden met het oog op de verdere organisatie van deze avond.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur Coöperatie ZECK U.A.
Henk Monshouwer
secretaris/penningmeester

M: 06 1258 2159
E:bestuur@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl

Goede opkomst bij de voorlopige Algemene Ledenvergadering

Voorlopige Algemene Ledenvergadering 7 april 2015

Bestuur licht de stand van zaken toe en heeft bijzonder nieuws

Maar liefst ruim dertig personen waren aanwezig op de Voorlopige Algemene Ledenvergadering.

Het betreft een Voorlopige Algemene Ledenvergadering omdat de coöperatie ZECK U.A. officieel nog geen leden heeft. Desondanks was het hoog tijd dat de potentiële leden werden bijgepraat door het bestuur.  Tevens wilde het bestuur de potentiële leden raadplegen over twee te nemen beslissingen.

SDE+ subsidie

Leuk nieuws is dat ZECK een SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) subsidie toegekend heeft gekregen. Dit is een subsidie op de exploitatie en werkt rendementsverhogend. Deze subsidie is echter niet “stapelbaar” met de teruggave van energiebelasting volgens de postcoderoos (PCR) constructie.
Het bestuur heeft de verschillende opties – PCR en SDE+ – toegelicht. Het bestuur heeft de potentiële leden gevraagd welk model hun voorkeur heeft. De voordelen van SDE+ (minder administratie, minder regels, minder beperkingen) deed de aanwezigen unaniem besluiten om in principe met de SDE+ verder te gaan en niet verder te gaan met PCR.

Een nadere toelichting van de verschillen is te zien in de presentatie van die avond (zie verderop).

Investering door de leden: inleggeld vs lening

Het ziet ernaar uit dat – in elk geval in de PCR constructie – de Belastingdienst van mening is dat over inleggeld 21% BTW moet worden geheven. Dit is funest voor het rendabel exploiteren van een zonne-energie-centrale.
Dit is te voorkomen door de leden geen inleggeld te laten betalen, maar een lening aan de coöperatie te laten verstrekken.
Ook dit is aan de potentiële leden voorgelegd, en ook daar is unaniem gekozen voor een leenmodel.

Presentatie

De slides die het bestuur heeft gebruikt bij zijn presentatie: Presentatie voorlopige Algemene Ledenvergadering 07 april 2015

 

Uitnodiging voorlopige Algemene Ledenvergadering

Project ZECK: Uitnodiging + Infobulletin #6

 Bennekom, 24 maart 2015

UITNODIGING!

Op dinsdagavond 7 april wordt de voorbereidende Algemene Leden Vergadering (ALV) van Coöperatie ZECK gehouden. De vergadering is van 20u00-22u00 in de vergaderzaal van Tennishal Keltenwoud en als aspirant-Lid (en anderen) bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Het is een voorbereidende vergadering voor alle 65 aspirant-leden omdat er volgens onze Statuten formeel nu nog geen Leden zijn. Coöperatie ZECK heeft pas Leden als de Ledenovereenkomsten ondertekend ingeleverd zijn en de betaling van de eerste 50% van het individuele Inleggeld door deze Leden heeft plaatsgevonden.

Voor de organisatie van deze avond is het prettig te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, daarom wordt uw aanmelding per email op prijsgesteld.

Voorlopig geselecteerde leverancier

De samenwerking met de voorlopig geselecteerde leverancier verloopt constructief. Er worden tussen Bestuur Coöperatie ZECK en dit gespecialiseerde bedrijf regelmatig technische zaken uitgewisseld. Op 3 april is ons Bestuur aanwezig bij de garantie inspectie van het plaatstalen dak van de Tennishal Keltenwoud. De beoogde leverancier van ons collectieve zonnedak is ook aanwezig om samen met de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) en Coöperatie ZECK tot een definitieve technische oplossing te komen om de zonnepanelen op het dak te kunnen bevestigen.

Ook heeft inmiddels met SBNK overleg plaatsgevonden over het kabeltracé door het gebouw van de tennishal en met Liander over de sterk vereenvoudigde aansluiting op de al bestaande zware elektriciteitsaansluiting voor het tenniscomplex.

Omzetbelasting Belastingdienst

Op 26 maart heeft het bestuur het langverwachte eerste gesprek met de Belastingdienst over omzetbelasting. Zoals eerder gemeld vindt de Belastingdienst dat het Inleggeld door Leden van zonne-energie-coöperaties met 21% BTW moet worden belast. Dit is een probleem waar alle postcoderoosprojecten last van hebben. We hopen de inspecteur uit Zwolle te kunnen overtuigen dat het niet passend is om BTW te heffen over inleggeld. Voor alle zekerheid werkt het Bestuur achter de schermen aan het alternatief dat Leden een lening verstrekken aan Coöperatie ZECK in plaats van Inleggeld te storten.

Voorlopige agenda Voorbereidende Algemene Leden Vergadering ZECK (7 april/20u00)

Tijdens deze vergadering zal het Bestuur u op de hoogte stellen over het volgende.

 • Actuele stand van zaken:
  • Wel/niet 21% BTW op Inleggeld.
  • Toegekende subsidie in de zomer 2014 door provincie Gelderland op onze totale investering.
  • Keuzeproces voorlopige leverancier/installateur van onze collectieve zonne-energie-installatie.
  • Sterk vereenvoudigde elektriciteitsaansluiting van Liander op de bestaande aansluitkabel.
  • Constructief overleg met Bestuur Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud.
  • Terugverdien-modellen, straks onderdeel van de Ledenovereenkomsten.
 • Ledenovereenkomsten:
  • Mogelijkheden i.v.m. de modellen “Inleggeld” of “Leningen” als alternatief.
 • Vervolgstappen op weg naar onze formele 1e ALV:
  • O.a. wanneer te houden.

 

 

 

Inloop-ochtend voor geïnteresseerden

Aan: Alle bijna 70 aspirant-leden van Coöperatie ZECK U.A. en overige belangstellenden
Geachte dames en heren,
Na (en vooraf) onze korte Informatiebulletin #4 van 18 oktober is er veel werk verricht zowel door anderen als door het Bestuur.
Niet in de laatste plaats door veel landelijke commotie over wel/geen BTW betalen over o.a. het inleggeld van leden voor hun eigen coöperatief zonne-energiesysteem.
Onze voorlopige Terugverdienmodellen hadden al voor het grootste deel met de nog bredere BTW-discussie rekening gehouden.
Met het door ons bedoelde systeem van het elk jaar voor alle Leden vrij kunnen kiezen voor een energieleverancier thuis blijven wij uniek in Nederland.
En daarmee heel helder voor de ontstane BTW-problematiek.
Inloopbijeenkomst!
Omdat er nog veel nieuwe zaken inhoudelijk worden uitgewerkt, lijkt het ons tijd om u ‘face-to-face’ te informeren over alle mogelijke (en onmogelijke) zaken.
Er is het idee ontstaan om daarvoor binnenkort een inloopbijeenkomst te organiseren, en dat is ons gelukt.
Op zaterdagochtend 22 november 2014 houdt het Bestuur van uw Coöperatie ZECK van 11u00-13u00 in de vergaderzaal van het clubhuis Keltenwoud een inloopbijeenkomst.
Geen vast programma, binnenlopen wanneer het u uitkomt, en aansluiten bij spontane groepjes met een bestuurslid rondom vragen/antwoorden over diverse onderwerpen.
Om u alvast op weg te helpen, de volgende onderwerpen komen aan bod (hier in willekeurige volgorde):
 • Wie zijn de 5 bestuursleden van Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud?
 • Wat zijn de jaarlijkse organisatiekosten van onze Coöperatie straks?
 • Planning op weg naar begin 2015! En is het investeringsplaatje prijspeil 2015 van ons totale collectieve zonne-energie systeem ZECK vertrouwelijk?
 • Wat is het actuele inleggeld per zonnepaneel, en verdien ik dat nog steeds ongeveer in 10 jaar terug?
 • Kan dat inleggeld alvast als voorschot nog in 2014 betaald worden aan onze Coöperatie ZECK? (Gevraagd door 2 aspirant-leden).
 • Hoeveel zonnepanelen passen er eigenlijk op het zuiddak van de Tennishal: 640 of toch 922?
 • Is een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander nu echt nodig of kan het alsnog via de bestaande zware elektriciteitsaansluiting van de tennisaccommodatie?
 • Hoeveel pure zonnestroom wekt onze centrale per jaar straks op, en dat neemt toch elk jaar af?
 • Wat betekent de landelijke BTW-discussie voor het doorgaan van ons project ZECK?
 • Waarom 2 verschillende Terugverdienmodellen bij de LedenOvereenkomst straks? [1x voor Leden met een willekeurige energieleverancier thuis, en 1x voor Leden die thuis ook zullen kiezen voor de energieleverancier die de pure zonnestroom inkoopt van onze Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud]
 • Zijn er al afspraken met deze energieleverancier en voor hoelang?
 • Hoe blijft Coöperatie ValleiEnergie in de toekomst betrokken bij onze Coöperatie ZECK?
 • Is er straks een langjarige huurovereenkomst voor het gebruik van het zuidelijk dak van de Tennishal, en waarom is dat een huurovereenkomst?
 • Wordt alles wel goed verzekerd bijvoorbeeld tegen brand, bliksem, storm, hagelschade en aansprakelijkheid?
 • Is er een bedrijfseconoom en/of een jurist onder u die het Bestuur verder kan adviseren over diverse zaken?
 • Kent u onze eigen website www.coopzeck.nl al? Nog in aanbouw, en daarop zijn financiële gegevens niet vermeld.
Graag tot zaterdagochtend 22 november!