Maandelijks archief: juni 2014

Informatiebulletin 2

Infobulletin 2: Zonne-Energiecentrale Keltenwoud (project ZEcK)

Bennekom, 17 juni 2014
Aanvullende informatie

Deze vindt u in de volgende documenten geplaatst op onze websites: www.valleienergie.nl en www.keltenwoud.nl/zonnepanelen

 • Concept Ledenovereenkomst 17 juni 2014 (document 5 )
 • Opbrengsten per paneel Project ZEcK, geactualiseerd 17 juni 2014 (document 6)

Wat is de stand van zaken medio juni 2014?

 1. Na de tweede gezamenlijke informatieavond op 27 mei jl., hebben zich van de 70 potentiële deelnemers 40 definitief gemeld voor deelname aan het project ZEcK; bij elkaar is dit voor ca. 600 zonnepanelen.
 2. Tijdens de 2e informatieavond is besloten om een Klankbordgroep in te stellen namens de deelnemers, die het proces intensief gaan volgen namens de toekomstige leden; er zullen in juni 2 overlegbijeenkomsten worden gehouden.
 3. Besloten is ook om in juni nog een wervingsactie te starten buiten het ledenbestand van Keltenwoud en ValleiEnergie.
 4. Coöperatie ValleiEnergie heeft de Ledenverklaring voor deelname aan het project besproken met de notaris en de Klankbordgroep; een geüpdate versie zal op de websites worden geplaatst.
 5. Inmiddels zijn van alle partijen offertes ontvangen, waarmee het verdienmodel verder geconcretiseerd kan worden; zie de aangepaste versie op de websites.
 6. De Belastingdienst heeft eind mei aangegeven dat zij op basis van het huidige deelnemersbestand bereid is een Verklaring af te geven voor het toestaan van energiebelastingkorting voor de opgewekte stroom per deelnemer.
 7. De lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop is geactualiseerd en op de websites te raadplegen.

Het vervolg

 1. Van de Provincie Gelderland wordt rond 20 juni a.s. bericht verwacht over de toekenning van de project subsidie; dit is een belangrijke voorwaarde voor de voortgang van het project.
 2. De planning is om eind juni een definitief verdienmodel gereed te hebben voor presentatie aan de deelnemers; dit zal gebaseerd zijn op alle concrete kosten en opbrengsten waar offertes en (definitieve) contracten aan ten grondslag liggen.
 3. Begin juli vindt een 3e informatieavond plaats waarop serieuze deelnemers zich definitief kunnen opgeven en een bindende verplichting aangaan met project-Coöperatie ZEcK.

U bent op 8 juli om 20.00h van harte welkom in Clubhuis Keltenwoud op de 3e infoavond. Projectcommissie ZEcK