Maandelijks archief: november 2014

Inloop-ochtend voor geïnteresseerden

Aan: Alle bijna 70 aspirant-leden van Coöperatie ZECK U.A. en overige belangstellenden
Geachte dames en heren,
Na (en vooraf) onze korte Informatiebulletin #4 van 18 oktober is er veel werk verricht zowel door anderen als door het Bestuur.
Niet in de laatste plaats door veel landelijke commotie over wel/geen BTW betalen over o.a. het inleggeld van leden voor hun eigen coöperatief zonne-energiesysteem.
Onze voorlopige Terugverdienmodellen hadden al voor het grootste deel met de nog bredere BTW-discussie rekening gehouden.
Met het door ons bedoelde systeem van het elk jaar voor alle Leden vrij kunnen kiezen voor een energieleverancier thuis blijven wij uniek in Nederland.
En daarmee heel helder voor de ontstane BTW-problematiek.
Inloopbijeenkomst!
Omdat er nog veel nieuwe zaken inhoudelijk worden uitgewerkt, lijkt het ons tijd om u ‘face-to-face’ te informeren over alle mogelijke (en onmogelijke) zaken.
Er is het idee ontstaan om daarvoor binnenkort een inloopbijeenkomst te organiseren, en dat is ons gelukt.
Op zaterdagochtend 22 november 2014 houdt het Bestuur van uw Coöperatie ZECK van 11u00-13u00 in de vergaderzaal van het clubhuis Keltenwoud een inloopbijeenkomst.
Geen vast programma, binnenlopen wanneer het u uitkomt, en aansluiten bij spontane groepjes met een bestuurslid rondom vragen/antwoorden over diverse onderwerpen.
Om u alvast op weg te helpen, de volgende onderwerpen komen aan bod (hier in willekeurige volgorde):
 • Wie zijn de 5 bestuursleden van Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud?
 • Wat zijn de jaarlijkse organisatiekosten van onze Coöperatie straks?
 • Planning op weg naar begin 2015! En is het investeringsplaatje prijspeil 2015 van ons totale collectieve zonne-energie systeem ZECK vertrouwelijk?
 • Wat is het actuele inleggeld per zonnepaneel, en verdien ik dat nog steeds ongeveer in 10 jaar terug?
 • Kan dat inleggeld alvast als voorschot nog in 2014 betaald worden aan onze Coöperatie ZECK? (Gevraagd door 2 aspirant-leden).
 • Hoeveel zonnepanelen passen er eigenlijk op het zuiddak van de Tennishal: 640 of toch 922?
 • Is een aparte aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander nu echt nodig of kan het alsnog via de bestaande zware elektriciteitsaansluiting van de tennisaccommodatie?
 • Hoeveel pure zonnestroom wekt onze centrale per jaar straks op, en dat neemt toch elk jaar af?
 • Wat betekent de landelijke BTW-discussie voor het doorgaan van ons project ZECK?
 • Waarom 2 verschillende Terugverdienmodellen bij de LedenOvereenkomst straks? [1x voor Leden met een willekeurige energieleverancier thuis, en 1x voor Leden die thuis ook zullen kiezen voor de energieleverancier die de pure zonnestroom inkoopt van onze Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud]
 • Zijn er al afspraken met deze energieleverancier en voor hoelang?
 • Hoe blijft Coöperatie ValleiEnergie in de toekomst betrokken bij onze Coöperatie ZECK?
 • Is er straks een langjarige huurovereenkomst voor het gebruik van het zuidelijk dak van de Tennishal, en waarom is dat een huurovereenkomst?
 • Wordt alles wel goed verzekerd bijvoorbeeld tegen brand, bliksem, storm, hagelschade en aansprakelijkheid?
 • Is er een bedrijfseconoom en/of een jurist onder u die het Bestuur verder kan adviseren over diverse zaken?
 • Kent u onze eigen website www.coopzeck.nl al? Nog in aanbouw, en daarop zijn financiële gegevens niet vermeld.
Graag tot zaterdagochtend 22 november!