Maandelijks archief: februari 2015

Informatiebulletin 5

Infobulletin #5: Project Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud

 Bennekom, 9 februari 2015

Doordat het een nieuw fenomeen is, is het opzetten van een postcoderoos-project als ZECK een bijzonder dynamisch gebeuren. Sinds het laatste informatiebulletin van oktober 2014 is er dan ook weer veel gebeurd. Vooral door externe factoren zijn er ontwikkelingen geweest. De ene positief, de andere minder positief.

Huidige stand van zaken

Coöperatie ZECK heeft begin november de voorbereidingen voor het project overgenomen van Coöperatie ValleiEnergie.

De Nederlandse overheid heeft geluisterd naar de aanbeveling dat een periode van 10 jaar voor de gegarandeerde korting op de energiebelasting te kort is voor postcoderoosprojecten om een acceptabel financieel rendement te halen. De termijn van gegarandeerde korting op de energiebelasting wordt daardoor zeer waarschijnlijk verlengd van 10 naar 15 jaar. We zijn dan ook voornemens onze beoogde zonne-energiecentrale minstens 15 jaar zelf te exploiteren.

Helaas wordt er aan de andere kant toch ook weer aan het rendement geknaagd. De Belastingdienst vindt namelijk dat de inleg van de deelnemers aan de coöperatie (leden)  met 21% BTW moet worden belast. Er zijn weinig mensen die dat begrijpen. Het is immers ongebruikelijk om over je deelneming in een bedrijf (vergelijk met aandelen, obligaties) BTW te betalen! Gelukkig denken we daarvoor wel een goed oplossing te hebben gevonden. Die wordt nu onderzocht en afgestemd met de Belastingdienst. We spelen op zeker en willen vooraf duidelijke afspraken met de Belastingdienst hebben.

Ander goed nieuws is dat de wetgever het fenomeen “virtuele elektriciteitsaansluiting” weer mogelijk gaat maken. Dit betekent dat er binnenkort twee contractpartijen van één fysiek aansluitpunt gebruik kunnen maken. Hierdoor kunnen we de door ZECK opgewekte energie over de bestaande zware aansluitkabel van Liander voor het Tennispark Keltenwoud terugleveren. Dit scheelt een aanzienlijke investering in een eigen kabel voor ZECK en bespaart ongeveer 25.000 euro.

Omdat een aantal gewijzigde omstandigheden invloed heeft op de inrichting van de installatie, heeft het Bestuur van Coöperatie ZECK zelf offertes laten uitbrengen voor onze zonne-energiecentrale. Hiervoor zijn drie mogelijke leveranciers uitgenodigd. De door hen uitgebrachte offertes zijn inmiddels door het bestuur beoordeeld op o.a.  technische aspecten, opbrengst, service en natuurlijk prijs. Inmiddels zijn we in overleg met de kandidaat die wij op dit moment als beste keuze beschouwen.

Uniek blijft dat Coöperatie ZECK nog steeds uitgaat van volledig vrije keuze van energieleverancier thuis voor alle leden!

Nabije toekomst

De komende tijd zijn we druk in gesprek met de mogelijke leverancier en werken we hard aan de BTW-kwestie, de virtuele aansluiting en het actualiseren van het verdienmodel. Dit heeft echter tijd nodig en we zijn hierin ook afhankelijk van de medewerking van andere partijen zoals de Belastingdienst en Liander. De verwachting is dat een eerste Algemene Ledenvergadering niet eerder dan eind maart plaats zal kunnen vinden.

Meer informatie

Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden via onze infobulletins. Ook kunt u informatie – waaronder een FAQ – vinden op onze website www.coopzeck.nl.