Maandelijks archief: maart 2015

Uitnodiging voorlopige Algemene Ledenvergadering

Project ZECK: Uitnodiging + Infobulletin #6

 Bennekom, 24 maart 2015

UITNODIGING!

Op dinsdagavond 7 april wordt de voorbereidende Algemene Leden Vergadering (ALV) van Coöperatie ZECK gehouden. De vergadering is van 20u00-22u00 in de vergaderzaal van Tennishal Keltenwoud en als aspirant-Lid (en anderen) bent u hiervoor van harte uitgenodigd.

Het is een voorbereidende vergadering voor alle 65 aspirant-leden omdat er volgens onze Statuten formeel nu nog geen Leden zijn. Coöperatie ZECK heeft pas Leden als de Ledenovereenkomsten ondertekend ingeleverd zijn en de betaling van de eerste 50% van het individuele Inleggeld door deze Leden heeft plaatsgevonden.

Voor de organisatie van deze avond is het prettig te weten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, daarom wordt uw aanmelding per email op prijsgesteld.

Voorlopig geselecteerde leverancier

De samenwerking met de voorlopig geselecteerde leverancier verloopt constructief. Er worden tussen Bestuur Coöperatie ZECK en dit gespecialiseerde bedrijf regelmatig technische zaken uitgewisseld. Op 3 april is ons Bestuur aanwezig bij de garantie inspectie van het plaatstalen dak van de Tennishal Keltenwoud. De beoogde leverancier van ons collectieve zonnedak is ook aanwezig om samen met de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) en Coöperatie ZECK tot een definitieve technische oplossing te komen om de zonnepanelen op het dak te kunnen bevestigen.

Ook heeft inmiddels met SBNK overleg plaatsgevonden over het kabeltracé door het gebouw van de tennishal en met Liander over de sterk vereenvoudigde aansluiting op de al bestaande zware elektriciteitsaansluiting voor het tenniscomplex.

Omzetbelasting Belastingdienst

Op 26 maart heeft het bestuur het langverwachte eerste gesprek met de Belastingdienst over omzetbelasting. Zoals eerder gemeld vindt de Belastingdienst dat het Inleggeld door Leden van zonne-energie-coöperaties met 21% BTW moet worden belast. Dit is een probleem waar alle postcoderoosprojecten last van hebben. We hopen de inspecteur uit Zwolle te kunnen overtuigen dat het niet passend is om BTW te heffen over inleggeld. Voor alle zekerheid werkt het Bestuur achter de schermen aan het alternatief dat Leden een lening verstrekken aan Coöperatie ZECK in plaats van Inleggeld te storten.

Voorlopige agenda Voorbereidende Algemene Leden Vergadering ZECK (7 april/20u00)

Tijdens deze vergadering zal het Bestuur u op de hoogte stellen over het volgende.

 • Actuele stand van zaken:
  • Wel/niet 21% BTW op Inleggeld.
  • Toegekende subsidie in de zomer 2014 door provincie Gelderland op onze totale investering.
  • Keuzeproces voorlopige leverancier/installateur van onze collectieve zonne-energie-installatie.
  • Sterk vereenvoudigde elektriciteitsaansluiting van Liander op de bestaande aansluitkabel.
  • Constructief overleg met Bestuur Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud.
  • Terugverdien-modellen, straks onderdeel van de Ledenovereenkomsten.
 • Ledenovereenkomsten:
  • Mogelijkheden i.v.m. de modellen “Inleggeld” of “Leningen” als alternatief.
 • Vervolgstappen op weg naar onze formele 1e ALV:
  • O.a. wanneer te houden.