Maandelijks archief: april 2015

Goede opkomst bij de voorlopige Algemene Ledenvergadering

Voorlopige Algemene Ledenvergadering 7 april 2015

Bestuur licht de stand van zaken toe en heeft bijzonder nieuws

Maar liefst ruim dertig personen waren aanwezig op de Voorlopige Algemene Ledenvergadering.

Het betreft een Voorlopige Algemene Ledenvergadering omdat de coöperatie ZECK U.A. officieel nog geen leden heeft. Desondanks was het hoog tijd dat de potentiële leden werden bijgepraat door het bestuur.  Tevens wilde het bestuur de potentiële leden raadplegen over twee te nemen beslissingen.

SDE+ subsidie

Leuk nieuws is dat ZECK een SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) subsidie toegekend heeft gekregen. Dit is een subsidie op de exploitatie en werkt rendementsverhogend. Deze subsidie is echter niet “stapelbaar” met de teruggave van energiebelasting volgens de postcoderoos (PCR) constructie.
Het bestuur heeft de verschillende opties – PCR en SDE+ – toegelicht. Het bestuur heeft de potentiële leden gevraagd welk model hun voorkeur heeft. De voordelen van SDE+ (minder administratie, minder regels, minder beperkingen) deed de aanwezigen unaniem besluiten om in principe met de SDE+ verder te gaan en niet verder te gaan met PCR.

Een nadere toelichting van de verschillen is te zien in de presentatie van die avond (zie verderop).

Investering door de leden: inleggeld vs lening

Het ziet ernaar uit dat – in elk geval in de PCR constructie – de Belastingdienst van mening is dat over inleggeld 21% BTW moet worden geheven. Dit is funest voor het rendabel exploiteren van een zonne-energie-centrale.
Dit is te voorkomen door de leden geen inleggeld te laten betalen, maar een lening aan de coöperatie te laten verstrekken.
Ook dit is aan de potentiële leden voorgelegd, en ook daar is unaniem gekozen voor een leenmodel.

Presentatie

De slides die het bestuur heeft gebruikt bij zijn presentatie: Presentatie voorlopige Algemene Ledenvergadering 07 april 2015