Maandelijks archief: mei 2015

Vooraankondiging 1e Algemene Ledenvergadering 16 juni 2015

Vooraankondiging 1e ALV op dinsdagavond 16 juni 2015 bij Keltenwoud

Aan: Alle 60 potentiële deelnemers (aspirant-Leden) en andere belangstellenden

Bennekom, 19 mei 2015

Geachte dames en heren, beste mensen,

Het is zo ver, de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i worden door velen de komende 2 weken gezet, en daarom kan het Bestuur u vandaag met plezier alvast onze 1e te houden Algemene Leden Vergadering aankondigen.

Datum/tijd:
dinsdag 16 juni 2015 van 20u00-22u15
(inlopen voor koffie/thee tussen 19u30-20u00).

Vergaderlocatie: Vergaderzaal Tennishal Keltenwoud, Langschoterweg 9, 6721MR Bennekom.

Tijdpad:

  • Nu: Vooraankondiging ALV op dinsdagavond 19 mei;
  • Definitieve uitnodiging met Agenda + Vergaderdocumenten + blanco Ledenovereenkomst inclusief ‘Financiële bijsluiter’ volgt omstreeks maandagavond 1 juni;
  • 1e ALV te houden op dinsdagavond 16 juni2015/20u00 bij Keltenwoud in Bennekom.

Belangrijkste agendapunt:
Voorstel om het totale systeem van 720 zonnepanelen als collectieve Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud onder nadere voorwaarden te bestellen, vervolgens deze zomer op het zuidelijke dak van de Tennishal te laten installeren, en daarna gedurende ten minste 16 jaar op een verantwoorde manier met elkaar te exploiteren.

Aanmelden nu is nog niet nodig:

Bij de definitieve uitnodiging over 2 weken vragen wij u zich voor deelname aan te melden met het oog op de verdere organisatie van deze avond.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur Coöperatie ZECK U.A.
Henk Monshouwer
secretaris/penningmeester

M: 06 1258 2159
E:bestuur@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl