Maandelijks archief: juni 2015

ZECK: Inschrijven tot 1 juli ’15

Beste (aspirant) lid,

Dinsdag 16 juni was de eerste Algemene Ledenvergadering van Coöperatie ZECK.

Deze avond stond in het teken van het geven van achtergrondinformatie, toelichting op de investering, de lidmaatschapsvorm en het terugverdienmodel.

De gebruikte presentatie is eind deze week te vinden op www.coopzeck.nl.

Tijdens de vergadering is door het bestuur toegezegd om bij de notulen van de ALV een Excel-berekening van de IRR te voegen.
Vooruitlopend op de notulen is deze berekening als bijlage bij deze mail gevoegd (met dank aan een actief lid).

De ledenvergadering heeft het bestuur “groen licht” gegeven voor de realisering van de zonne-energiecentrale.

Inmiddels zijn al enkele tientallen personen lid geworden, met een gezamenlijk toezegging van bijna 300 panelen.

U kunt tot 1 juli inschrijven!

De wijze van inschrijven is in de mail van 5 juni opgenomen.
De getekende en geparafeerde documenten kunt u sturen naar secretariaat@coopzeck.nl of naar Pad van Witte Veder 17, 6708 TS Wageningen.

Wij vertrouwen erop dat er voldoende zonnepanelen worden “afgenomen”, zodat de centrale gebouwd kan gaan worden.

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Martijn Gesink

Voorzitter | Coöperatie ZECK U.A.
E: secretariaat@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl

 

Coöperatie ZECK plaatst 720 zonnepanelen…

18 juni 2015

Coöperatie ZECK plaatst 720 zonnepanelen op tennishal Keltenwoud in Bennekom

De Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud (afgekort ZECK) gaat 720 zonnepanelen installeren op het zuidelijke dak van de tennishal Keltenwoud in Bennekom. De eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe coöperatie heeft het ZECK-bestuur op 16 juni groen licht gegeven voor de realisering van het grootschalige project. Als ook de vervolgafspraken met onder meer leveranciers en de elektriciteitsnetwerkbeheerder Liander vlot verlopen, kan de installatie al in september in gebruik worden genomen.

De coöperatie ZECK huurt het dak van de Bennekomse tennishal minimaal 16 jaar lang van de Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud. Bennekom krijgt daarmee een ‘eigen’ groene elektriciteitscentrale op zonnekracht. De verwachte jaarlijkse opbrengst is ruim 158.000 kiloWatt, goed voor 48 keer het gemiddeld verbruik (3.300 kWh) van een Nederlands huishouden. ZECK verkoopt de stroom van de centrale aan De Unie, een landelijke coöperatie voor lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. DE Unie werkt samen met de Coöperatie ValleiEnergie, een andere organisatie voor duurzame energie in de Gelderse Vallei.

 De zonnepanelen van het merk Amerisolar worden geïnstalleerd door het bedrijf Enersolar uit Veenendaal. De totale investeringskosten van de nieuwe centrale bedragen circa 254.000 euro inclusief BTW. Mede door een eenmalig investeringsubsidie van 25% van de provincie Gelderland en een 16-jarig exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht het ZECK-bestuur dat de investering bij een rendement van 3,2% binnen circa 11 jaar terugverdiend wordt.

Inmiddels zijn al tientallen personen lid geworden van de coöperatie ZECK. Zij hebben toegezegd gezamenlijk bijna 300 panelen ‘af te nemen’. Na de ledenvergadering op 16 juni, waarin veel achtergrondinformatie en een toelichting op de investering, de lidmaatschapsvorm en de terugverdienmodellen gegeven werd, hebben zich nog meer leden aangemeld. Een aantal van hen is tevens lid van de tennisvereniging Keltenwoud of van de coöperatie ValleiEnergie. Het inleggeld bedraagt € 265 per zonnepaneel. De netto financiering bedraagt evenwel € 220 per paneel omdat ZECK de deelnemers binnen 6 maanden circa € 45 per paneel terugbetaalt. Vervolgens ontvangen de deelnemers elk jaar een deel van de opbrengst van de zonnestroom. De coöperatie ZECK wil minimaal 50 leden tellen omdat dit een voorwaarde van de provincie is bij de subsidietoekenning. Nog tot 1 juli kunnen belangstellenden inschrijven voor de ‘afname’ van zonnepanelen. De deelnemers hoeven niet van energieleverancier te veranderen.

Voor meer informatie en aanmelden: www.coopzeck.nl en secretariaat@coopzeck.nl.

Eerste ALV goed bezocht: we gaan door!

De eerste Algemene Ledenvergadering van ZECK is goed bezocht.

Het bestuur heeft de aanwezigen bijgepraat over de laatste stand van zaken en de laatste vragen beantwoord.

Er is besloten om door te gaan met ZECK. Tot 1 juli kan men zich definitief aanmelden als deelnemer.

Voor de werkwijze van aanmelden zie het bericht van 5 juni en 16 juni.

Links:

Coöperatie ZECK houdt ALV…

14 juni 2015

Coöperatie ZECK houdt algemene ledenvergadering voor project Zonnepanelen op tennishal Keltenwoud

De Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud (afgekort ZECK) heeft het eindstadium van de voorbereiding van het project bereikt. In de eerste algemene ledenvergadering op dinsdag 16 juni vraagt het ZECK-bestuur de instemming van de leden voor de installatie van 720 zonnepanelen op het zuiddak van de tennishal Keltenwoud in Bennekom. De ALV wordt gehouden in de vergaderzaal van de tennishal en begint om 20.00 uur.

De Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud gaat met de coöperatie ZECK een langjarige huurovereenkomst voor het gebruik van het tennishaldak afsluiten. Naast de aspirant-leden kunnen nog steeds ook andere belangstellenden inschrijven voor de ‘afname’ van een aantal zonnepanelen. Het aanvankelijke plan dat alleen inwoners binnen de zogenaamde postcoderoos rondom de tennishal konden meedoen, is verlaten. Nu kan iedereen meedoen en de deelnemers hoeven niet van energieleverancier te veranderen. Wel moet de coöperatie minimaal 50 leden tellen om voor een subsidie van de provincie Gelderland in aanmerking te komen. Het inleggeld in de vorm van een lening bedraagt

€ 265 per zonnepaneel, waarvan binnen 6 maanden circa € 45 wordt terugbetaald in verband met de zogeheten BTW-verrekening. De netto financiering voor de leden bedraagt dan € 220 per paneel. Mede door subsidies van het rijk (Stimulering Duurzame Energie) en de provincie verwacht het bestuur dat deze investering binnen circa 12 jaar terugverdiend wordt.

Na goedkeuring door de ledenvergadering van de voorstellen van het ZECK-bestuur, is in de periode augustus-september 2015 de installatie van de zonnepanelen mogelijk. Voor meer informatie en aanmelden: secretariaat@coopzeck.nl en www.coopzeck.nl

Uitnodiging eerste Algemene Ledenvergadering

Beste aspirantleden en andere belangstellenden,

Op 16 juni is de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie ZECK gepland.

Doel van deze bijeenkomst is om informatie te delen, waarop u de keuze kunt baseren om lid te worden.

Wij hopen en vertrouwen erop dat we voldoende leden krijgen, zodat onze zonne-energiecentrale nog deze zomer gerealiseerd kan worden.

Deze vergadering start om 20 uur in de vergaderzaal van tennishal Keltenwoud.

De voorlopige agenda bevat de volgende onderwerpen:

  1. Welkom
  2. Achtergrond en projectopzet
  3. Systeem en leverancier
  4. Levering van opgewekte energie/ eigen energieleverancier behouden
  5. Financieel inclusief subsidies en BTW-kwestie
  6. Lidmaatschap, inschrijven en wijze van toedelen zonnepanelen
  7. Hoe verder
  8. Sluiting

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd:

Als u lid  wilt worden, dienen beide documenten per pagina geparafeerd te worden.

Daarnaast dienen de pagina’s 1 en 6 ingevuld te worden in de Ledenovereenkomst. Uw handtekening komt vervolgens op pagina 6.

Uiteraard bent u vrij om op 16 juni de ingevulde documenten mee te brengen.

In de aanloop naar de ALV zullen wij de definitieve agenda sturen.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst en ziet uit naar een groot aantal leden voor onze coöperatie.

Namens het bestuur en met zonnige groet,

Martijn Gesink
voorzitter | Coöperatie ZECK U.A.
M: 06 30167211
E: secretariaat@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl