Maandelijks archief: juli 2015

Informatiebulletin 7

Inschrijvingen

Na de eerste Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie ZECK U.A. op 17 juni jl., zijn in twee weken tijd bijna 600 van de 720 beschikbare zonnepanelen gecontracteerd door ca. 50 leden.

Nu de eerste inschrijvingsronde is afgerond, staat deelname aan de Zonne-Energiecentrale Keltenwoud nu open voor iedere inwoner Nederland.

ZECK maakt geen gebruik meer van het “Postcoderoos-model” , maar van de toegewezen SDE+ subsidie van de rijksoverheid. Hierdoor heeft ZECK te maken met minder beperkingen en bereiken de deelnemers een beter rendement tegen een lager risico.

Er zijn nog deelnemers nodig

Ondanks de binnengestroomde inschrijvingen, moeten er nog steeds ca. 120 panelen worden geplaatst bij deelnemers.

Ben je al deelnemer, maar ben je geïnteresseerd in extra panelen? Regel dit eenvoudig met een email aan secretariaat@coopzeck.nl.

Ook nodigen wij u van harte uit om vrienden en bekenden te enthousiasmeren voor deelname in dit leuke groene en duurzame project! Deelname kan al vanaf slechts 1 paneel! U kunt verwijzen naar onze website www.coopzeck.nl voor meer informatie.

Deelnemen

Bent u nog geen lid en wilt u alsnog graag meedoen? Alle stappen die nodig zijn om lid te worden en mee te doen zijn te vinden op deze pagina op onze website.

Betaling eerste deel van het inleggeld

De meeste leden hebben in de eerste week de door ZECK ondertekende ledenovereenkomst ontvangen.

Denkt u eraan binnen twee weken na ontvangst de eerste helft van het inleggeld over te maken? Pas dan is uw lidmaatschap definitief!

U kunt nog deelnemen aan de zonne-energiecentrale

De tweede inschrijfronde is per 1 juli jl. geopend.
Zolang de voorraad strekt kan iedereen , woonachtig in Nederland, deelnemer worden in ZECK.

Wijze van inschrijven

  • Downloaden van de Ledenovereenkomst en Informatiememorandum
  • Paraferen van elke pagina van het informatiememorandum
  • Paraferen van elke pagina van de ledenovereenkomst; invullen van pagina 1 en 6; ondertekenen op pagina 6.
  • Beide documenten opsturen per e-mail naar secretariaat@coopzeck.nl. Opsturen per post naar of afgeven op adres Pad van Witte Veder 17, 6708 TS Wageningen kan ook.
  • Uw lidmaatschap is definitief als u de door het bestuur getekende ledenovereenkomst retour heeft ontvangen, en u de helft van het inleggeld heeft betaald.