Maandelijks archief: december 2015

Informatiebulletin 13

Allereerst wil het bestuur van ZECK iedereen goede kerstdagen en een zonnig 2016 wensen!

Tussenstand opgewekte energie
De tussenstand van de opgewekte energie is op 20 december 2015:

 

Terugtreden Henk Monshouwer

Per 1 december j.l. is Henk Monshouwer teruggetreden uit het bestuur van Coöperatie ZECK. Henk heeft zoals bekend vanaf het begin (eerst bij Coöperatie Vallei Energie en later bij ZECK) een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de zonne-energiecentrale Keltenwoud. Hiervoor willen we Henk hartelijk danken.

Zijn bestuurstaken zijn overgenomen door de al aanwezige bestuursleden Titus van Houwelingen (secretaris) en Albert Heringa (penningmeester). Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. Er is ruimte voor een vijfde lid.

 

Petitie tegen belasting over zelfopgewekte stroom

Een lid van ZECK heeft ons geattendeerd op de volgende petitie: petitie tegen belasting op zelfopgewekte stroom.

Momenteel is een wetsvoorstel in de maak waardoor over de zelfopgewekte stroom energiebelasting moet worden betaald.

Met de huidige regeling ontvangt u even veel geld voor uw opgewekte stroom als u betaalt voor de gebruikte stroom (saldering).

Het ministerie van Economische Zaken vindt dat het openbare net als opslag/buffer wordt gebruikt bij netto terug levering en dat daarom een belastingheffing op zijn plaats is. Dit geldt ook voor zonnepaneelbezitters die gedurende het jaar netto minder produceren dan ze gebruiken! Immers op een donkere korte winterdag zult u netto gebruiken en op een lange zonnige zomerdag zult u netto terug leveren.

Voor coöperatie ZECK speelt dit geen rol: wij zijn alleen energieleverancier. Als de wetswijziging wordt aangenomen, dan geldt deze maatregel wel voor particulieren en bedrijven met een reguliere aansluiting.

Een aantal leden van ZECK heeft het lidmaatschap van ZECK, als aanvulling op hun eigen panelen gebruikt. Zonder volledige saldering is het niet meer aantrekkelijk om zelf panelen te plaatsen, omdat de terugverdientijd dan richting de 30 à 40 jaar gaat.

Als u ook zonne-energie “op eigen dak” een warm hart toedraagt, dan nodigen wij u van harte uit deze petitie te ondertekenen!

 

Hoe verder

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief staat: onze installatie produceert nu energie, maar dat betekent niet dat we klaar zijn!

De komende tijd zijn we nog bezig met:

  • Opzetten financiële administratie
  • Verzoek tot subsidievaststelling aan de Provincie Gelderland
  • Voorstel tot aanpassen van de statuten. Deze zijn nu nog gebaseerd op de niet meer gebruikte postcoderoosregeling. De nieuwe statuten dienen door de ALV te worden goedgekeurd.

De datum voor een nieuwe ALV moet nog worden gepland.

 

Informatie op internet

Op onze site coopzeck is de meest actuele informatie te vinden, evenals alle nieuwsbrieven en andere informatie.

De productie en status van onze centrale is live te volgen via de website onder “productie”.