Maandelijks archief: juli 2016

Informatiebulletin 16

Verslag Algemene Leden Vergadering 25 mei

Het verslag van de ALV is bijgevoegd. Dit verslag is na ondertekening doorgestuurd aan de notaris, zodat de Statuten definitief afgerond konden worden. Deze zijn door de notaris gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Afstemmen met leverancier

Tijdens de ALV is, naar aanleiding van het productieverlies, uitgebreid stilgestaan bij het serviceniveau van Enersolar. Op 9 juni heeft hierover  overleg plaatsgevonden met Enersolar. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Bereikbaarheid Enersolar Inmiddels dagelijkse bezetting op kantoor.
 • Functioneren van SolarLog (de resultaten van één omvormer werden niet goed gerapporteerd). Sinds 20 juni werkt dit weer naar behoren.
 • Monitoring door Enersolar
  • Dagelijkse controle of omvormers werken
  • 1x per maand of ook Solarlog correct werkt
  • 1x per jaar bijstellen van de omvormers om degeneratie van de panelen te compenseren
 • Monitoring door ZECK
  • Ons lid Jan Jansen ondersteunt ZECK bij de monitoring van Solarlog en de meetdienst
 • Doorlooptijd vervangen defecte omvormer Speciaal voor ZECK staat een reserve-omvormer op voorraad bij Enersolar en deze kan binnen 48 uur geplaatst worden.
 • Gederfde inkomsten Enersolar heeft toegezegd om 50% van de gederfde inkomsten in week 20 te betalen en de overige 50%, nadat de leverancier van de omvormer heeft betaald. De betaling is nog niet ontvangen.

Actuele productie

Onderstaand schema geeft de werkelijk gemeten productie weer en de theoretische (verwachte) productie van maart tot en met juni.

Werkelijke productie (kWh) Prognose (kWh) Afwijking
Maart 13.677 14.540 -6%
April 21.845 17.770 23%
Mei 25.926 17.770 46%
Juni 22.678 21.000 8%
Cumulatief 84.075 71.080 + 18%

Ondanks de langdurige storing aan één van de omvormers aan het begin van het jaar, produceren we in het tweede kwartaal boven verwachting! En dat is goed nieuws voor het milieu en voor ons als leden van Coöperatie ZECK.

Als er geen bijzonderheden zijn te melden zal het volgende Infobulletin in september/ oktober worden verzonden.

Het bestuur van ZECK wenst u een plezierige en zonnige zomerperiode.

De notulen van de ALV van 25 mei 2016 zijn bijgesloten in het exemplaar van deze nieuwsbrief die per email aan alle leden is verstuurd.