Maandelijks archief: maart 2018

ALV 2018 wordt gehouden op 11 april 2018

Het bestuur van Coöperatie ZECK U.A. nodigt alle leden van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur gehouden in het clubhuis van Tennisvereniging Keltenwoud, Langschoterweg 9 te Bennekom.

U ontvangt de uitnodiging, agenda en overige relevante stukken per e-mail. uitnodiging en agenda zijn inmiddels verstuurd.

 

Informatiebulletin 21

Algemene Ledenvergadering 2018

Het bestuur van Coöperatie ZECK U.A. nodigt u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur gehouden in het clubhuis van Tennisvereniging Keltenwoud, Langschoterweg 9 te Bennekom.

U ontvangt de uitnodiging, agenda en overige relevante stukken apart.

Informatie aangifte inkomstenbelasting

In het vorige informatiebulletin is er al aandacht aan besteed. Omdat het nu weer actueel is hier nogmaals de informatie.

Deze informatie geldt voor in Nederland wonende particulieren die onder het Nederlandse belastingrecht vallen.

In alle andere gevallen adviseert het bestuur u om een belastingadviseur te raadplegen.

ZECK geeft geen informatie over de individuele deelname door aan de Belastingdienst. Daarom komt de deelname ook niet automatisch beschikbaar in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

De deelnemer dient zelf de investering in ZECK als belegging in box 3 op te geven.

De waarde van de investering is het aandeel in het Eigen Vermogen van ZECK op peildatum 1 januari van elk jaar.

Deze waarde per deelnemer wordt berekend door het totaal Eigen Vermogen te delen door het totaal aantal zonnepanelen, en te vermenigvuldigen met het aantal zonnepanelen waarvoor het lid heeft ingeschreven.

 

Datum Peildatum Box 3 Eigen Vermogen Eigen Vermogen per paneel
31-12-2015 01-01-2016 € 188218 € 261,41
31-12-2016 01-01-2017 € 160.076 € 222,33

Voorbeeld:

Een deelnemer met 10 panelen heeft op peildatum 01-01-2017 een belegging van 10 x 222,33 = 2223,30 euro in box 3 voor wat betreft de deelname in Coöperatie ZECK.

Actualisatie gegevens van leden

Het is binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse winstuitkering.

De hoogte wordt in principe bij de bestuursvergadering medio maart vastgesteld.

Om de uitkering soepel te laten verlopen, verzoeken we u om voor uzelf na te gaan of er afgelopen jaar relevante wijzigingen voor de ledenadministratie zijn geweest. Zoals adres- en bankrekeninggegevens.

Wijzigingen kunt u doorgeven via secretariaat@coopzeck.nl.

Productie 4e kwartaal 2017

Jan Janssen, ons lid die het bestuur ondersteunt bij de monitoring van de productie, heeft een mooie rapportage van de produktie gemaakt.

4e kwartaal 2017 is de opbrengst 17.08% minder dan 4e kwartaal 2016

maand 2016 2017
10 10744 MWh 9470 MWh
11 5332 MWh 4958 MWh
12 3653 MWh 1935 MWh
Totaal 19.729 MWh 16.363 MWh

De beste en slechtste dagen van de maand.

10. 15e 588 kWh 24e 53 kWh
11. 6e 459 kWh 21e 17 kWh
12. 17e 271 kWh 11e 0 kWh (sneeuw)

Opbrengst   2016  =  184.707  MWh
Opbrengst   2017  =  171.214  MWh (7,3% minder dan 2016, maar nog steeds hoger dan vooraf geschat)