Uitnodiging eerste Algemene Ledenvergadering

Beste aspirantleden en andere belangstellenden,

Op 16 juni is de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie ZECK gepland.

Doel van deze bijeenkomst is om informatie te delen, waarop u de keuze kunt baseren om lid te worden.

Wij hopen en vertrouwen erop dat we voldoende leden krijgen, zodat onze zonne-energiecentrale nog deze zomer gerealiseerd kan worden.

Deze vergadering start om 20 uur in de vergaderzaal van tennishal Keltenwoud.

De voorlopige agenda bevat de volgende onderwerpen:

  1. Welkom
  2. Achtergrond en projectopzet
  3. Systeem en leverancier
  4. Levering van opgewekte energie/ eigen energieleverancier behouden
  5. Financieel inclusief subsidies en BTW-kwestie
  6. Lidmaatschap, inschrijven en wijze van toedelen zonnepanelen
  7. Hoe verder
  8. Sluiting

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd:

Als u lid  wilt worden, dienen beide documenten per pagina geparafeerd te worden.

Daarnaast dienen de pagina’s 1 en 6 ingevuld te worden in de Ledenovereenkomst. Uw handtekening komt vervolgens op pagina 6.

Uiteraard bent u vrij om op 16 juni de ingevulde documenten mee te brengen.

In de aanloop naar de ALV zullen wij de definitieve agenda sturen.

Het bestuur hoopt op een goede opkomst en ziet uit naar een groot aantal leden voor onze coöperatie.

Namens het bestuur en met zonnige groet,

Martijn Gesink
voorzitter | Coöperatie ZECK U.A.
M: 06 30167211
E: secretariaat@coopzeck.nl
I: www.coopzeck.nl