Informatiebulletin 10

Zaterdag 7 november aanstaande is de feestelijke opening en de ingebruikstelling van onze zonne-energie centrale!

In dit infobulletin geven we een overzicht van de laatste stand van zaken.

Officiële opening

Zaterdag 7 november 2015 wil het bestuur onze centrale feestelijk openen.

We willen dit doen samen met de leden van ZECK, het bestuur van SBNK, bestuurders van de gemeente Ede, leveranciers en pers.

U bent hierbij van harte uitgenodigd!

De exacte tijd volgt nog.

Voortgang betaling inleggelden

Het bestuur heeft van alle 60 betalende leden de eerste termijn binnen gekregen. Het bestuur wil alle leden hartelijk bedanken voor de tijdige betaling.

Verzoek tot betaling van de tweede termijn van 50%

Het bestuur verzoekt u het restant van de betaling – de tweede termijn van 50%- over te maken vóór 17 oktober naar de bankrekening van ZECK.

Het rekeningnummer is NL45 TRIO 0197 9197 74 t.n.v. Coöperatie ZECK.

Belangrijke data

  • 19 oktober a.s. start Enersolar met de levering en de bouw van de energiecentrale.
  • Liander gaat de stroomaansluiting -“de elektriciteitskabels”- opleveren op 4 november a.s.
  • Feestelijke opening op 7 november.

Social media

Indien u een twitter account heeft, kunt u ons volgen op @CoopZECK. We zullen hierop o.a. de komende weken de laatste wetenswaardigheden over de voortgang van de bouw posten.

Ook op facebook is ZECK te vinden: https://www.facebook.com/coopzeck