Informatiebulletin 18

In dit Infobulletin behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Definitieve subsidievaststelling Gelderland
  • Eerste winstuitkering
  • Algemene Ledenvergadering 2017

 Definitieve subsidievaststelling Gelderland

Zoals in de vorige nieuwsbrief besproken, viel de toegekende subsidie van Provincie Gelderland aanzienlijk lager uit dan we hadden verwacht.

Gelukkig heeft Gelderland geluisterd naar de bezwaren die wij in onze tweede zienswijze hebben aangevoerd. De subsidietoekenning is verhoogd van 48.600 euro naar 54.000 euro.

Eerste winstuitkering

Afgesproken is dat er eenmaal per jaar, na afsluiten van het boekjaar, een winstuitkering wordt gedaan aan de leden.

Afgelopen jaar was in Nederland voor alle zonnepaneel-eigenaren een goed jaar, er werd landelijk gemiddeld 9% meer geproduceerd. Onze installatie heeft zelfs ruim 10% meer geproduceerd dan verwacht, en dat ondanks een defecte omvormer in de eerste maanden.

Volgens de prognose van het cashflowmodel in het Informatiememorandum, zou het netto resultaat in het eerste jaar uitkomen op 14.272 euro, dus 19,80 euro per paneel.

Omdat we nog niet in het stadium zitten dat er “slechts op de winkel gepast” hoeft te worden, is het verstandig voldoende werkkapitaal over te houden na de winstuitkering.

Ondanks deze randvoorwaarde is het bestuur verheugd dat we een winstuitkering kunnen doen van 25 euro per paneel. Dit bedrag zal in februari worden uitgekeerd.

Is uw bankrekeningnummer (of zijn andere gegevens) gewijzigd? Wilt u deze dan uiterlijk 15 februari 2017 doorgeven op secretariaat-at-coopzeck.nl?

Algemene Ledenvergadering 2017

De voorlopige datum voor de Algemene Ledenvergadering 2017, is vooralsnog vastgesteld op 10 mei 2017, 20:00 uur op Keltenwoud.