ALV 2018 wordt gehouden op 11 april 2018

Het bestuur van Coƶperatie ZECK U.A. nodigt alle leden van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze wordt woensdag 11 april 2018 om 20:00 uur gehouden in het clubhuis van Tennisvereniging Keltenwoud, Langschoterweg 9 te Bennekom.

U ontvangt de uitnodiging, agenda en overige relevante stukken per e-mail. uitnodiging en agenda zijn inmiddels verstuurd.