Informatiebulletin 22

Infobulletin 22 bevat mededeling van de hoogte uitkering aan de leden. Deze is persoonlijk aan de leden verstrekt en wordt niet publiekelijk op de website geplaatst.