Voorgaande productie

De actuele productie zoals door de omvormers gerapporteert aan Solarlog.

Er is een storing in het doorgeven van de productie vanaf 27 mei 2019. De getoonde waarden m.i.v. die datum zijn niet correct. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Detailinformatie over de installatie en opbrengstgrafieken vind u hier.

 

Opmerkingen:

De weergegeven productie kan afwijken van de productie waarover vergoeding wordt ontvangen. Solarlog registreert de productie zoals de omvormer deze zelf opgeeft.
Bij het afleveren van de door ons opgewekte electriciteit aan het net wordt middels een geijkte meter opgenomen wat we daadwerkelijk afleveren. Die meting is leidend in de verkoopopbrengst van de door ons opgewekte electriciteit.

Helaas zijn er ook wat problemen waardoor de rapportage in Solarlog niet juist is.
Tot en met 14 maart 2016 rapporteerden twee omvormers hun productie niet vanwege defecte wifi-modules. In me/juni rapporteerde omvormer 5 niet goed. In juli/augustus 2016 rapporteerde dezelfde omvormer weer niet goed. Ook zijn er in juli/augustus enkele dagen helemaal niet gerapporteerd omdat Solarlog onze productie niet registreerde.

Belangrijk is het om te weten dat de rapportage aan Solarlog geen enkele invloed heeft op opbrengst die ZECK ontvangt voor de verkoop van opgewekte electriciteit!
Vanaf december tot begin maart één omvormer niet goed gefunctioneerd waardoor er productieverlies is opgetreden.

Meer informatie in informatiebulletins 14 en 15.